[About me] [English]

Het creatieve in mij is er eigenlijk altijd al geweest. Tijdens mijn levenswandel heb ik hier wisselend meer en minder aandacht aan besteed. Bij het aankleden van mijn huis stuitte ik al snel op dure en inspiratieloze spullen in de winkels. Zelf doen is voor mij een logisch gevolg. Omdat ik geen vakkennis heb moet ik elke keer opnieuw een wiel uitvinden met als resultaat dat mijn wiel ook rolt, maar net ff anders.

Ik gebruik weggegooide en 2e hands materialen omdat ik het leuk vind om dingen op een andere manier te zien dan waarvoor ze bedoeld zijn of hoe de mens geconditioneerd is ze te zien. Hiermee wil ik mensen ook bewust maken van de consumeer en meer en wegwerpmaatschappij en het stimuleren van hergebruik van middelen en producten. Eigenlijk een streven naar een continue reïncarnatie van spullen.

Kunst is prikkelend, maar vaak nutteloos in een huishouden. Voor mij is functionaliteit een must, zomaar iets - om neer te zetten - vind ik doelloos.

HOE GA IK TE WERK:
Omdat ik af en aan sinds 1986 op een skateboard sta is het skateboard voor mij een logisch basismateriaal. Ik heb geen plan, maar een idee. Het realiseren van het idee is een proces dat aan veranderingen onderhevig is. Een gebrek aan gereedschap, vakmanschap en andere middelen vormen voor mij juist de uitdaging en bevorderen ze mijn creatieve proces. De wens om iets te realiseren moet wel aanwezig zijn. Alles kan een inspiratiebron zijn, maar skateboarden, politiek, media en het gedrag van mensen zijn mijn voornaamste inspiratiebronnen.

Rhamsey K.  |  KvK nr 60083360

[About me] [Dutch]

Creativity has always been a part of me. During my walk of life I varied the time and energy that I put into making things. When dressing my house I quickly ran into expensive and uninspiring stuff in the shops. Doing it myself is for me a logical solution. Because I don't have a technical background I, every time, have to re-invent the wheel all over again. With the result that my wheel also rolls but just a little bit different.

I use discarded and second hand materials because I like to see them in a different way. Different than what they are meant for or how man is conditioned to see them. This way I also want to make people aware of the consu-more and more, throwaway society and encouraging reuse of resources and products. Actually a commitment to a continuous reincarnation of stuff.

Art is prickely to the mind, but often useless in a household. For me, functionality is a must, just something - to put down - is for me often pointless.

HOW I OPERATE:
Because I have been on and off standing on a skateboard since 1986 a skateboard is for me a logical base material. I have no plan, just an idea. The realization of the idea is a process that is subject to change. A lack of tools, expertise and other resources stimulate the challenge and encourage my creative process. The desire to realize something must be present. Everything can be an inspiration, but skateboarding, politics, media and human behaviour are my main sources of inspiration.

Rhamsey K.  |  CoC no 60083360